O službě přebírání záznamů:

Přebírání záznamů prostřednictvím Jednotné informační brány (Martin Ledínský)

Žádost o vytvoření profilu JIB

Pomocí tohoto formuláře nám můžete poslat údaje, na základě kterých Vám zaktivujeme profil pro stahování záznamů přes Jednotnou informační bránu.

Název instituce:
Jméno odpovědné osoby:
E-mail odpovědné osoby:
Používaný knihovnický systém:
Nový profil
Změnit profil:
Požadovaná znaková sada:

(Uživatelé AKS T Series, Aleph a ARL ponechávají UTF-8)

Požadovaný formát:

Do profilu chci zahrnout tyto zdroje v tomto pořadí (nesmí se opakovat):

Naše tipy

  1. Zajímají-li Vás volné zahraniční zdroje ve formátu MARC 21 (s možností konverze do UNIMARC), doporučujeme Vám tyto zdroje:
  2. Výběr českých zdrojů je na Vašem uvážení podle toho, zda preferujete záznamy ze speciálních oborů (pak budete volit oborové knihovny) nebo univerzální záznamy (zvolíte např. některou z krajských knihoven).
  3. Podrobné informace o zdrojích získáte v následujícím přehledu: